Regulamin Zapisów na imprezy turystyczne organizowane przez Oddział PTTK w Jaworznie

wprowadzony Uchwałą Zarządu Oddziału nr 26/XXXI/2021, z dnia 20.12.2021 r.