Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze jest najstarszym działającym obecnie Towarzystwem w Europie. Korzenie nasze sięgają już 130 lat. 3 sierpnia 1873 roku właściciel Zakopanego Ludwik Eichborn urządził przyjęcie, na którym powołano do życia Towarzystwo Tatrzańskie, protoplastę dzisiejszego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

 

 

Główne motto działania Towarzystwa Tatrzańskiego brzmiało: "ochrona i udostępnienie Tatr". Od tego momentu możemy mówić o zorganizowanej turystyce na ziemiach polskich. W tym roku w Zakopanym miały miejsce obchody tej rocznicy, w których brali również udział przedstawiciele Oddziału PTTK w Jaworznie. Drugim korzeniem PTTK było powstałe 27 października 1906 roku w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

 

 

Statut Towarzystwa zawierał takie cele jak:

 • zbieranie wiadomości krajoznawczych i szerzenie ich wśród ogółu;
 • gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziem polskich;
 • organizowanie wycieczek po kraju;
 • tworzenie oddziałów prowincjonalnych;
 • urządzanie wystaw krajoznawczych;
 • roztaczanie opieki nad pamiątkami historycznymi i osobliwościami przyrody.

Głównymi inspiratorami powstania PTK byli Aleksander Janowski i Aleksander Patek. Obie te organizacje skupiały wokół siebie inteligencję polską i oprócz działalności turystycznej, przyrodniczej, edukacyjnej, naukowej i badawczej, spełniały ogromną rolę patriotyczną. Działając w czasach zaborów wspierały polską kulturę i dążenia do odzyskania niepodległości Polski. Po pierwszej wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości nastąpił znaczący rozwój ruchu turystycznego. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie uruchomiło sieć schronisk turystycznych, wprowadzono system znakowania szlaków i oddawano do użytku oznakowane szlaki turystyczne. W roku 1938 długość szlaków turystycznych osiągnęła 4717 kilometrów. W 1935 roku powołano do życia Górską Odznakę Turystyczną, która po dziś dzień przyczynia się do poznawania wszystkich gór Polski.


Wzrost ruchu turystycznego spowodował potrzebę stworzenia systemu ochrony przyrody. Towarzystwo utworzyło Sekcję Ochrony Tatr, a dalsze starania biegły w kierunku tworzenia Parków Narodowych, Rezerwatów i pomników przyrody. Z uwagi na rosnącą liczbę wypadków uruchomiono Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Nie można nie docenić również działalności naukowej, badawczej i wydawniczej inspirowanej przez działaczy turystycznych, które stawały się kopalnią wiedzy o naszym kraju. Z biegiem czasu działalność turystyczna objęła cały kraj.

W dniu 15 grudnia 1950 roku  nastąpiło połączenie dwóch największych organizacji turystycznych: Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W czasie zjazdu połączeniowego utworzono Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, które działa do dnia dzisiejszego. Konsolidacja spowodowała wzrost siły i znaczenia turystyki oraz zwiększyła możliwości działania. Od tego momentu zaczęły masowo organizować się Koła, Oddziały i Sekcje Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Według danych w roku 1978 zarejestrowanych było 581 Oddziałów PTTK, a liczba członków przekroczyła 700 tysięcy.


Na terenie miasta Jaworzna PTTK istnieje od 1951 roku. Wtedy to utworzono pierwsze Koło miejskie, które działało jako koło nr 3 pod Oddziałem Chrzanowskim. Kolejne Koło nr 4 powstało przy Kopalni Bierut w 1952 roku. 22 maja 1953 roku na bazie tych Kół powołano Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Jaworznie. W 50 rocznicę tego dnia działacze naszego Oddziału spotkali się na terenie Stadniny Koni w Ciężkowicach, gdzie była okazja do wspomnień i podsumowania półwiecza działalności oraz do wręczenia wyróżnień dla zasłużonych działaczy i pucharów dla Oddziału od władz miasta Jaworzna. Druga część obchodów miała miejsce 23 października br. w sali MCKiS. W spotkaniu wzięli udział między innymi: przedstawiciele ZG PTTK, władze miasta na czele z prezydentem Pawłem Silbertem, przedstawiciele Rady Miasta, Wydziału Edukacji, dyrektorzy jaworznickich szkół i nauczyciele związani z turystyką, zaproszeni goście w tym między innymi dyrektor PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III - Joachim Adamczyk, dyrektor MCKiS Marian Miler i prezes Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej - Kazimierz Walasik oraz działacze Towarzystwa. Mottem tego spotkania było: "Edukacja przez turystykę". Wręczając przyznane puchary, medale, odznaczenia i dyplomy mieliśmy ciągle na myśli wychowanie młodego pokolenia i stworzenie mu właściwych warunków rozwoju oraz to, że turystyka jest szkołą życia w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie sposób w kilku słowach streścić całej 50-letniej działalności Oddziału, czy wymienić wszystkich zasłużonych działaczy i propagatorów turystyki. Setki imprez, rajdów, zlotów i wycieczek, turystyka górska, piesza, narciarska, rowerowa, krajoznawstwo, obozy letnie i zimowe, półkolonie turystyczne, wyjazdy dla dzieci, konkursy wiedzy, spotkania, kursy, szkolenia, to wszystko tworzy historię Naszego Oddziału.
W najlepszych latach było w Jaworznie ok. 4 tysiące członków PTTK, a w imprezach uczestniczyło w ciągu roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W nowej rzeczywistości odnalazło się już tylko 400 koleżanek i kolegów. Mimo to nasza oferta dla Jaworzna jest ciągle bogata.

Działają następujące Komisje:

 • Turystyki Górskiej,

 • Turystyki Pieszej,

 • Narciarska,

 • Krajoznawcza.

 • Rowerowa

Przy Oddziale funkcjonuje Koło Przewodników PTTK. Oddział PTTK w Jaworznie uczestniczy we wszystkich akcjach Zarządu Głównego PTTK. Ostatnie to: w roku 2002 obchody Międzynarodowego Roku Gór, a w tym roku akcja "Spotkania u Źródeł rzek". Ta ostatnia akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. W rajdzie do Źródeł Byczynki wzięło udział 450 uczestników. Rok 2003 przebiega pod hasłem obchodów jubileuszu 50-lecia Oddziału PTTK w Jaworznie. Honorowy patronat nad tymi uroczystościami przyjął prezydent miasta Pan Paweł Silbert. Należy tu zaznaczyć, że kolejne zarządy miasta życzliwie patrzyły na działalność Oddziału, ale należy też dodać, że działalność ta w wielu zakresach wyręczała władze miasta w wielu dziedzinach. Nasza bieżąca oferta turystyczna zawiera szereg produktów turystycznych.

A są to:

 • jednodniowe sobotnio-niedzielne wyjazdy turystyki kwalifikowanej górskie i piesze, praktycznie przez 12 miesięcy w roku;
 • jednodniowe wyjazdy krajoznawcze sobotnio-niedzielne w sezonie turystycznym;
 • wycieczki szkolne według potrzeb;
 • jednodniowe wyjazdy na sanki podczas ferii zimowych dla dzieci z rodzin gorzej sytuowanych;
 • obozy narciarskie podczas ferii zimowych połączone z nauką jazdy;
 • wyjazdy weekendowe na narty wraz z zawodami;
 • obozy kolarskie;
 • jednodniowe wyjazdy wakacyjne dla świetlic środowiskowych;
 • półkolonie turystyczne podczas wakacji dla dzieci będących w trudnej sytuacji rodzinnej.

Oddział PTTK w Jaworznie przywiązuje szczególną uwagę do realizacji tej formy wypoczynku. Mamy informacje, że jest to dla dużej częąci tych dzieci, jedyna forma aktywnego zorganizowanego wypoczynku podczas wakacji. Z punktu widzenia społecznego uważamy, że nie można zaniechać tej działalności, tym bardziej, że prowadzimy ją w sposób profesjonalny od 6 lat. W tym roku z przyczyn finansowych mogliśmy zorganizować jedynie dwa dwutygodniowe turnusy, w których uczestniczyło po 40 dzieci. Zrealizowaliśmy je właściwie jedynie dzięki Fundacji "Energetyka na Rzecz Polski Południowej". Wsparcia udzielili nam też: Urząd Miasta i inni sponsorzy. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez nas konkursy wiedzy dla szkół. W roku 2008 rozstrzygnęliśmy dwa konkursy: Na najbardziej turystyczną szkołę zorganizowany przez Komisję Turystyki Pieszej i konkurs "Góry nasze góry" zorganizowany przez Komisję Turystyki Górskiej i Koło Przewodników. Cieszymy się, że konkursy te wywołują zdrowe emocje i rywalizację pomiędzy szkołami. Będziemy je kontynuować i doskonalić. Tak wygląda podstawowa działalność na dzień dzisiejszy. Chcielibyśmy w przyszłości i mamy taką nadzieję ciągle powiększać naszą ofertę, tak aby kolejne 50 lat było równie wzniosłe i owocne. W tych trudnych czasach do właściwego i przystępnego zorganizowania imprez turystycznych potrzeba dużego zaangażowania i pieniędzy. Z pierwszym elementem nie mamy kłopotów, nasza kadra pracując społecznie wkłada dużo sił i energii w organizację imprez, natomiast co do drugiego liczymy na wsparcie Urzędu Miasta i udział sponsorów, których bardzo zachęcamy do współpracy i z góry dziękujemy za pomoc. PTTK to nie tylko grupa zapaleńców, PTTK jest dla Was, dla społeczeństwa, korzystajcie więc z naszych usług i propozycji.