Plan imprez Komisji Turystyki Pieszej na rok 2020.

Opublikowana 2019.12.27 wersja 00.