Po raz czternasty Oddział PTTK w Jaworznie zorganizował konkurs pt.: „Góry nasze Góry” dla uczniów jaworznickich szkół. Konkurs odbywał się od marca do listopada br. i składał się z dwóch etapów. Pierwszy związany był z częścią praktyczną polegającą na przemierzaniu górskich szlaków i zdobywaniu górskich szczytów. Ta część została udokumentowana przez zdobyte punkty potwierdzone w książeczkach GOT. Specjalne znaczenie, a jest to już tradycją miał udział w drużyn w Rajdzie Górskim Oddziału PTTK pt.: „Spełnione Marzenia”. XII już z kolei rajd odbył się w tym roku w Beskidzie Małym, tak więc to pasmo górskie stało się głównym mottem przewodnim konkursu. Oddział PTTK w Jaworznie zorganizował w b.r. wiele imprez górskich, w tym w ramach Szkolnej Ligi Turystyki Górskiej, z których korzystali uczestnicy konkursu. Druga część teoretyczna jako finał konkursu odbyła się 19 listopada na sali obrad Urzędu Miasta. O tym jak trudny i wymagający był to konkurs niech świadczy fakt, że do finału przystąpiło tylko 7 szkół. Finał konkursu przeprowadzono w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły średnie. Część pierwsza polegała na pracy z mapą, oczywiście Beskidu Małego. Uczestnicy w trzyosobowych drużynach rozwiązywali zadania m. in.: poszukiwanie punktów na mapie oraz pomiar odległości pomiędzy wskazanymi punktami – i tu przydała się matematyka. Po przerwie na drobny poczęstunek przystąpiono do indywidualnych odpowiedzi ustnych na zestaw trzech pytań. Uczestnicy mogli losować zestawy łatwe i trudne, więc w tym punkcie taktyka i ryzyko odgrywały dużą rolę. Wszystkie pytania konkursowe przygotował organizator konkursu Jerzy Zięba, a w jury zasiadła nasza przewodniczka Urszula Chwastek.

Rywalizacja w kategorii szkół podstawowych była bardzo zacięta. Wyniki klasyfikacji generalnej szkół podstawowych, których honorowym patronem był prezydent miasta Jaworzna pan Paweł Silbert przedstawiają się następująco: Im. – SP-19, IIm. - SP-8, IIIm. – SP-16. Zmagania w kategorii szkół średnich, których honorowym patronem był przewodniczący Rady Miejskiej Jaworzna pan Wiesław Więckowski, były również emocjonujące. Wygrało Gimnazjum nr 1 przed Gimnazjum nr 9.

Wyniki indywidualne szkoły podstawowe:

  1. Jan Szczepański – SP-1
  2. Filip Chałupka – SP-8
  3. Konrad Boroński – SP-8

Wyniki indywidualne szkoły średnie:

  1. Kacper Zastrzeżyński – Gim. 9
  2. Julia Bolek – Gim. 1
  3. Wiktor Gamrat – Gim. 9

W rozdaniu nagród, pucharów i dyplomów laureatom konkursu wziął udział wiceprezydent Miasta Jaworzna pan Tadeusz Karczmarek, który pogratulował wszystkim finalistom wiedzy i zdobywania górskich szczytów. Gratulujemy wytrwałości, wiedzy i kondycji wszystkim uczestnikom, którzy doszli do finału konkursu. Życzymy również sukcesów w przyszłorocznym konkursie „Góry nasze Góry” i liczymy, że będzie to wyzwanie dla pozostałych szkół z terenu miasta Jaworzna. Dziękujemy wszystkim sponsorom zwłaszcza Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za udzielenie pomocy przy organizacji konkursu.

Z turystycznym pozdrowieniem organizator Jerzy Zięba

Zdjęcie: Z. Radko


Ii dualnie