- Komisja Krajoznawcza

- Komisja Ochrony Przyrody

- Komisja Turystyki Górskiej

- Komisja Turystyki Kolarskiej

- Komisja Turystyki Pieszej