- Komisja Krajoznawcza


- Komisja Ochrony Przyrody


- Komisja Turystyki Górskiej


- Komisja Turystyki Kolarskiej


- Komisja Turystyki Pieszej