Zarząd Główny PTTK ustanowił nowe odznaki:

60 LAT PTTK

Uchwała ZG PTTK

75 LAT GOT

Regulamin odznaki 75 lat GOT