• Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać swoją ojczyznę.
 • Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu - i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
 • Turysta Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą.
 • Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
 • Dopuść naturę do głosu- nie hałasuj.
 • Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
 • Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw - uważaj.
 • Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.
 • Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
 • Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.
 • Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
 • Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - uśmiechnij się.

 DEKALOG TURYSTY GÓRSKIEGO

 1. Zanim wyruszysz w góry zastanów się, czy posiadasz dostateczne doświadczenie. Przed wyjściem poddaj ocenie stan zdrowia i siły swoje i współtowarzyszy, a w szczególności dzieci.
 2. Przygotuj wcześniej dokładny plan wycieczki; najlepiej udają się improwizacje zaplanowane. Poczytaj przewodniki, mapy, skorzystaj z usług informacji turystycznej, wskazówek przewodników górskich, gospodarzy schronisk, tubylców.
 3. W górach szybko i często zmieniają się warunki atmosferyczne, niezbędna jest odzież chroniąca przed złą pogodą i zimnem oraz mocne, wysokie buty na profilowanej podeszwie.
 4. Wychodząc na wycieczkę pozostaw w domu, schronisku czy u znajomych wiadomość celu i trasie wycieczki oraz godzinie powrotu. W ten sposób zabezpieczysz sobie szybką pomoc w razie wypadku.
 5. Szybkość poruszania się dostosuj do możliwości najmniej sprawnego uczestnika wycieczki. "Pożeranie kilometrów" prowadzi niechybnie do wyczerpania, a poza tym ogranicza możliwość podziwiania uroków górskiego krajobrazu.
 6. Uważaj na każdy krok- upadki zdarzają się także w łatwym terenie. Szczególniej natomiast ostrożności wymagają trudniejsze partie trasy i strome, mokre i zaśnieżone stoki, płaty starego śniegu. Nie zbaczaj ze znakowanego szlaku- jest on zwykle poprowadzony optymalnie zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wysiłku na pokonanie trasy.
 7. Nie strącaj kamieni, gdyż narażasz innych turystów na poważne niebezpieczeństwo. Miejsca zagrożone przez spadające kamienie przechodź szybko i uważnie.
 8. Decyzja zawrócenia z drogi to nie hańba, lecz głos rozsądku. Nie wstydź się zawrócenia gdy załamie się pogoda, nadejdzie mgła lub gdy trasa okaże się zbyt trudna.
 9. Szanuj przyrodę. Nie hałasuj, jest to niebezpieczne. Dbaj o czystość i porządek w górach; usuwając śmieci robisz miejsce dla kultury.
 10. A jeżeli mimo ostrożności zdarzy się wypadek- przede wszystkim zachowaj spokój. Poszkodowanego ułóż w bezpiecznej pozycji, w widocznym miejscu i pod opieką. Przyjętymi w górach sygnałami wezwij pomoc GOPR.