Informacja o składkach członkowskich na 2018 rok!

Od dnia 3 stycznia można już opłacać składkę członkowską na rok 2018. Cena znaczków członkowskich zarówno normalnych, jak i ulgowych, uchwałą własną Zarządu Oddziału została dostosowana, zgodnie ze statutem, do uchwały ZG PTTK z dnia 21 października 2017 roku. W wyniku tych zmian:

Składka normalna (znaczek N) – 55zł

Składka ulgowa (znaczek U) – 30zł

Składka ulgowa młodzieżowa (znaczek UM) – 25zł

 

Zapraszamy do wstępowania w szeregi członków PTTK wszystkich naszych sympatyków. Cena wpisowego w roku 2018 również bez zmian:

 

Składka ulgowa młodzieżowa: legitym. – 6zł, wpisowe – 0zł.

Składka ulgowa z innego tytułu: legitym. – 6zł, wpisowe – 2zł.

Składka normalna: legitym. – 6zł, wpisowe – 9zł.

 

Zapraszamy z 2 zdjęciami po deklaracje.

Od 2018 roku zmianie ulegają też, zgodnie z uchwałą ZG PTTK, zasady uzupełniania składek za lata przerwy członkowskiej. Koszt zakupu znaczków zaległych jest uzależniony od kwoty składki, jaka obowiązywała w danym roku. Proszę od 3 stycznia pytać, a odpowiemy, jaki będzie koszt zakupu znaczków zaległych.

Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie

2018 Składki Uchwała ZG PTTK

Uchwała Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie