Dokumenty do pobrania:

Mail z ZG PTTK w sprawie ubezpieczenia członków PTTK:

ERGO HESTIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓŻ:

2018 - Umowa Generalna PTTK - ERGO HESTIA:

2018 - ERGO HESTIA Formularz wyznaczenia osoby uposażonej Z-3:

2018 - ERGO HESTA Formularz zgłoszenia szkody OS_ZS009: